Translation

ResearchSuperPressSteam__desc
English description of a research node in the research tree description of a research node in the research tree
Context English Hungarian
ResearchSnacksProduction__name Snacks production Nasi gyártás
ResearchSolarPanels__name Solar panels Napelemek
ResearchSolarPanels2__name Solar panels II Napelemek II
ResearchSoybeanCrop__name Soybean farming Szójatermesztés
ResearchSpeed__Title Research speed Kutatási sebesség
ResearchStacker__name Stacker Halmozó
ResearchStatueOfMaintenance__name Statue of maintenance Karbantartó szobor
ResearchSteelSmelting__desc Process to convert iron into more durable steel. Eljárás a vas tartósabb acéllá alakítására.Eljárás a vas tartósabb acéllá alakítása.
ResearchSteelSmelting__name Steel smelting Acél olvasztás
ResearchStorage2__name Storage II Raktározás II
ResearchStorage3__name Storage (Large) I Raktár (nagy) I
ResearchStorage4__name Storage (Large) II Raktár (nagy) II
ResearchStoragesT1__name Storage Raktározás
ResearchSugarCane__name Sugar cane Cukornád
ResearchSulfurProcessing__name Sulfur processing Kénfeldolgozás
ResearchSuperPressSteam__desc Super pressurized steam heated to 800 °C. Can be leveraged to produce hydrogen using sulfur-iodine cycle which is more efficient than electrolysis. Szupernyomású gőz 800°C-ra hevítve. Kén-jód ciklus segítségével hidrogén előállítására használható, amely hatékonyabb, mint az elektrolízis.
ResearchSuperPressSteam__name Super heated steam Szuperfűtött gőz
ResearchTerrainLeveling__name Terrain leveling Terep egyengetés
ResearchThermalDesalination__name Thermal desalination Termikus sótalanítás
ResearchThermalDesalinationBasic__desc Enables to repurpose basic distiller for water desalination. It is not very efficient. Lehetővé teszi az alap lepárló újrafelhasználását víz sótalanítására. Nem túl hatékony.
ResearchThermalDesalinationBasic__name Basic desalination Alapvető sótalanítás
ResearchThermalStorage__name Thermal storage Hő tárolás
ResearchTombOfCaptains__name Tomb of Captains Kapitányok sírja
ResearchTools__desc Provides advanced tools for easier planning and management. Fejlett eszközöket biztosít a könnyebb tervezéshez és irányításhoz.
ResearchTools__name Tools Eszközök
ResearchToRepair__Tooltip You need to research a technology in order to repair this. Ennek kijavításához kutatnia kell egy technológiát.
ResearchTradeDock__name Trading dock Kereskedelmi dokk
ResearchTransportsBalancing__desc You can already split / merge transports. But this gives you the ability to set input / output priorities and ratios. Már feloszthatja / egyesítheti a szállításokat. Ez azonban lehetővé teszi a bemeneti / kimeneti prioritások és arányok beállítását.
ResearchTransportsBalancing__name Transports balancing Szállítások kiegyenlítése
ResearchTreeHarvester__name Tree harvester II Fa kitermelő II
ResearchTreePlanting__name Tree planting Fa ültetés
Context English Hungarian
ResearchSnacksProduction__name Snacks production Nasi gyártás
ResearchSolarPanels2__name Solar panels II Napelemek II
ResearchSolarPanels__name Solar panels Napelemek
ResearchSoybeanCrop__name Soybean farming Szójatermesztés
ResearchSpeed__Title Research speed Kutatási sebesség
ResearchStacker__name Stacker Halmozó
ResearchStatueOfMaintenance__name Statue of maintenance Karbantartó szobor
ResearchSteelSmelting__desc Process to convert iron into more durable steel. Eljárás a vas tartósabb acéllá alakítására.Eljárás a vas tartósabb acéllá alakítása.
ResearchSteelSmelting__name Steel smelting Acél olvasztás
ResearchStorage2__name Storage II Raktározás II
ResearchStorage3__name Storage (Large) I Raktár (nagy) I
ResearchStorage4__name Storage (Large) II Raktár (nagy) II
ResearchStoragesT1__name Storage Raktározás
ResearchSugarCane__name Sugar cane Cukornád
ResearchSulfurProcessing__name Sulfur processing Kénfeldolgozás
ResearchSuperPressSteam__desc Super pressurized steam heated to 800 °C. Can be leveraged to produce hydrogen using sulfur-iodine cycle which is more efficient than electrolysis. Szupernyomású gőz 800°C-ra hevítve. Kén-jód ciklus segítségével hidrogén előállítására használható, amely hatékonyabb, mint az elektrolízis.
ResearchSuperPressSteam__name Super heated steam Szuperfűtött gőz
ResearchTerrainLeveling__name Terrain leveling Terep egyengetés
ResearchThermalDesalinationBasic__desc Enables to repurpose basic distiller for water desalination. It is not very efficient. Lehetővé teszi az alap lepárló újrafelhasználását víz sótalanítására. Nem túl hatékony.
ResearchThermalDesalinationBasic__name Basic desalination Alapvető sótalanítás
ResearchThermalDesalination__name Thermal desalination Termikus sótalanítás
ResearchThermalStorage__name Thermal storage Hő tárolás
ResearchTombOfCaptains__name Tomb of Captains Kapitányok sírja
ResearchTools__desc Provides advanced tools for easier planning and management. Fejlett eszközöket biztosít a könnyebb tervezéshez és irányításhoz.
ResearchTools__name Tools Eszközök
ResearchToRepair__Tooltip You need to research a technology in order to repair this. Ennek kijavításához kutatnia kell egy technológiát.
ResearchTradeDock__name Trading dock Kereskedelmi dokk
ResearchTransportsBalancing__desc You can already split / merge transports. But this gives you the ability to set input / output priorities and ratios. Már feloszthatja / egyesítheti a szállításokat. Ez azonban lehetővé teszi a bemeneti / kimeneti prioritások és arányok beállítását.
ResearchTransportsBalancing__name Transports balancing Szállítások kiegyenlítése
ResearchTreeHarvester__name Tree harvester II Fa kitermelő II

Loading…

User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar None

Source string changed

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Variants

There are 2 variants of this string.

View

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
ResearchSuperPressSteam__desc
Source string comment
description of a research node in the research tree description of a research node in the research tree
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
hu.po, string 1823