Translation

VehicleGoalStruggling__name
English notification
Context English Hungarian
UpointsCat_QuickBuild__name Quick build Gyors építés
UpointsCat_QuickRemove__name Quick remove Gyors eltávolítás
UpointsCat_QuickRepair__name Quick repair Gyors javítás
UpointsCat_QuickTrade__name Quick trade Gyors kereskedés
UpointsCat_Rockets__name Rocket launch Rakéta indítás
UpointsCat_VehicleRecovery__name Vehicle recovery Jármű visszaállítás
UpointsCategory__Decorations Decorations Dekorációk
UpointsCategory__DecorationsLong Bonus from decorations Bónusz dekorációkból
UpointsStatsCat_Services__name Services Szolgáltatások
UpointsStatsCat_WorldMapMines__name World map mines Világtérkép bányák
UraniumEnrichmentPlant__desc Utilizes a large set of centrifuges to concentrate uranium-235 isotope out of natural uranium (a process called isotope separation). The resulting product is fissile uranium, ready to undergo a chain reaction in a nuclear reactor. Centrifugák segítségével urán-235 izotóp koncentrátumot készít természetes urániumból (ezt az eljárást izotópleválasztásnak nevezik). A keletkező termék hasadó urán, amely láncreakcióra képes egy atomreaktorban.
UraniumEnrichmentPlant__name Enrichment plant Dúsító üzem
UraniumMine__name Uranium mine Uránium bánya
VacuumDistillationTower__desc Produces synthetic rubber. Szintetikus gumit állít elő.
VacuumDistillationTower__name Rubber maker Gumigyár
VehicleGoalStruggling__name {entity} is struggling to find a destination it can reach. {entity} küzd, hogy találjon egy úticélt, amit el tud érni.
VehicleGoalStrugglingCannotGoUnder__name {entity} is struggling to find a destination it can reach. {entity} küzd, hogy találjon egy úticélt, amit el tud érni. (szállítás alatt nem tud)
VehicleGoalUnreachable__name {entity} cannot reach destination. {entity} nem tudja elérni a kijelölt célt.
VehicleGoalUnreachableCannotGoUnder__name {entity} cannot reach destination. {entity} nem tudja elérni a célállomást.
VehicleIsBroken__name Vehicle is broken as it lacks maintenance A jármű meghibásodott az elégtelen karbantartás miatt
VehicleJob__DrivingToGoal Driving to destination Vezetés az úti célhoz
VehicleJob__InvalidState Invalid state Érvénytelen állapot
VehicleJob__Loading Loading cargo Berakodás
VehicleJob__SearchingForDesignation Searching for a valid terrain designation Érvényes terepjelölés keresése
VehicleJob__Unloading Unloading cargo Kirakodás
VehicleLimitIncrease +{0} VEHICLE CAP +{0} JÁRMŰ KAPACITÁS
VehicleLimitReached Vehicle limit reached! Jármű limit maxon!
VehicleNoFuel__name {entity} has no fuel {entity} üzemanyag kifogyott
VehicleNoReachableDesignations__name {entity} has no reachable terrain designations A(z) {entity} nem rendelkezik elérhető terepjelölésekkel
VehicleRamp__desc Allows vehicles to cross obstacles such as transports. Lehetővé teszi, hogy a járművek áthaladjanak alacsony akadályokon, például szállítóeszközökön. Ez egy érdekes technológia.
VehicleRamp__name Vehicle ramp (small) Jármű rámpa
Context English Hungarian
UpointsCat_PopsAdoption__name Pops adoption Telepesek befogadása
UpointsCat_QuickBuild__name Quick build Gyors építés
UpointsCat_QuickRemove__name Quick remove Gyors eltávolítás
UpointsCat_QuickRepair__name Quick repair Gyors javítás
UpointsCat_QuickTrade__name Quick trade Gyors kereskedés
UpointsCat_Rockets__name Rocket launch Rakéta indítás
UpointsCat_VehicleRecovery__name Vehicle recovery Jármű visszaállítás
UpointsStatsCat_Services__name Services Szolgáltatások
UpointsStatsCat_WorldMapMines__name World map mines Világtérkép bányák
UraniumEnrichmentPlant__desc Utilizes a large set of centrifuges to concentrate uranium-235 isotope out of natural uranium (a process called isotope separation). The resulting product is fissile uranium, ready to undergo a chain reaction in a nuclear reactor. Centrifugák segítségével urán-235 izotóp koncentrátumot készít természetes urániumból (ezt az eljárást izotópleválasztásnak nevezik). A keletkező termék hasadó urán, amely láncreakcióra képes egy atomreaktorban.
UraniumEnrichmentPlant__name Enrichment plant Dúsító üzem
UraniumMine__name Uranium mine Uránium bánya
VacuumDistillationTower__desc Produces synthetic rubber. Szintetikus gumit állít elő.
VacuumDistillationTower__name Rubber maker Gumigyár
VehicleGoalStrugglingCannotGoUnder__name {entity} is struggling to find a destination it can reach. {entity} küzd, hogy találjon egy úticélt, amit el tud érni. (szállítás alatt nem tud)
VehicleGoalStruggling__name {entity} is struggling to find a destination it can reach. {entity} küzd, hogy találjon egy úticélt, amit el tud érni.
VehicleGoalUnreachableCannotGoUnder__name {entity} cannot reach destination. {entity} nem tudja elérni a célállomást.
VehicleGoalUnreachable__name {entity} cannot reach destination. {entity} nem tudja elérni a kijelölt célt.
VehicleIsBroken__name Vehicle is broken as it lacks maintenance A jármű meghibásodott az elégtelen karbantartás miatt
VehicleJob__DrivingToGoal Driving to destination Vezetés az úti célhoz
VehicleJob__InvalidState Invalid state Érvénytelen állapot
VehicleJob__Loading Loading cargo Berakodás
VehicleJob__SearchingForDesignation Searching for a valid terrain designation Érvényes terepjelölés keresése
VehicleJob__Unloading Unloading cargo Kirakodás
VehicleLimitIncrease +{0} VEHICLE CAP +{0} JÁRMŰ KAPACITÁS
VehicleLimitReached Vehicle limit reached! Jármű limit maxon!
VehicleNoFuel__name {entity} has no fuel {entity} üzemanyag kifogyott
VehicleNoReachableDesignations__name {entity} has no reachable terrain designations A(z) {entity} nem rendelkezik elérhető terepjelölésekkel
VehicleRamp2__name Vehicle ramp (medium) Jármű rámpa (közepes)
VehicleRamp3__name Vehicle ramp (large) Jármű rámpa (nagy)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Captain of Industry/Game
The following string has different context, but the same source.
Translated Captain of Industry/Game {entity} küzd, hogy találjon egy úticélt, amit el tud érni. (szállítás alatt nem tud)

Loading…

User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar Laci836

Suggestion removed

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
VehicleGoalStruggling__name
Source string comment
notification
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
hu.po, string 2561