Translation

ProvideSurplusPower__Tooltip
English option for electricity consumption for machines and buildings option for electricity consumption for machines and buildings
Context English Hungarian
Product_WastePressed__name Waste pressed Hulladék sajtolt
Product_WasteWater__name Waste water Szennyvíz
Product_Water__name Water Víz
Product_Wheat__name Wheat Búza
Product_Wood__name Wood Fa
Product_Woodchips__name Woodchips Faforgács
Product_Yellowcake__name Yellowcake Urán-oxid por
Production Production Termelés
ProductionCostEstimate Production cost estimate Előállítási költségbecslés
Products Products Termékek
ProductSelectorTitle Select a product Válasszon ki egy terméket
ProductsToFilter Products to filter Szűrendő termékek
ProductsToFilter__None No products set to be filtered Nincsenek szűrendő termékek
Provides Provides Biztosítja
ProvideSurplusPower__Toggle Allow powering surplus consumers Engedély a többletfogyasztók táplálására
ProvideSurplusPower__Tooltip When enabled, power generated here can also be used by consumers that are set to consume surplus power only. Surplus mode is useful for generators for which any unused power goes to waste (e.g. solar panels) and can be instead provided to surplus consumers. Surplus generators always have a priority over non-surplus ones to generate power. Ha engedélyezve van, az itt termelt energiát olyan fogyasztók is felhasználhatják, amelyek úgy vannak beállítva, hogy csak a felesleges energiát használják fel. A többlet üzemmód olyan termelők esetében hasznos, amelyeknél a fel nem használt energia kárba vész (pl. napelemek), és ehelyett a többletfogyasztóknak biztosítható. A többletgenerátorok mindig elsőbbséget élveznek a nem többletgenerátorokkal szemben az energiatermelésben.
QualityPreset__HighQuality High quality Magas minőség
QualityPreset__LowQuality High performance Nagy teljesítmény
QualityPreset__MediumQuality Balanced Kiegyensúlyozott
QualityPreset__UltraQuality Ultra high quality Ultra magas minőség
QuantityPerMonth {0} / month {0} / hó
QuartzMine__name Quartz mine Kvarcbánya
QuickBuild__Action Quick deliver Gyors szállítás
QuickBuild__Tooltip Speeds up the current construction by instantly delivering missing materials without having to wait for trucks to deliver them. The materials to deliver have to be available in storage or shipyard. Felgyorsítja a jelenlegi építkezést a hiányzó anyagok azonnali szállításával, anélkül, hogy várni kellene a teherautókra. A szállítandó anyagoknak rendelkezésre kell állniuk egy raktárban vagy a hajógyárban.
QuickRemove__Action Quick remove Gyors eltávolítás
QuickRemove__Tooltip Speeds up the current deconstruction by instantly removing all the materials. The removed materials will be transferred to storage or shipyard. Felgyorsítja a jelenlegi lebontást az összes anyag azonnali eltávolításával. Az eltávolított anyagokat raktárba vagy a kikötőbe szállítják.
QuitGame Quit Kilépés
QuitGame__ConfirmationQuestion Are you sure you want to quit? Unsaved progress will get lost. Biztos, hogy ki akarsz lépni? A nem mentett haladás elveszik.
RadarRange Radar range Radar hatótávolsága
RadiationLevel__Tooltip Radiation level. The higher the number the more radiation is released into the area (unless the fuel is safely stored). Sugárzási szint. Minél magasabb a szám, annál több sugárzás jut a területre (kivéve, ha az üzemanyagot biztonságosan tárolják).
RainwaterHarvester__desc Harvests rain water during rain. Has built-in small water tank. Eső közben gyűjti be az esővizet. Beépített kis víztartállyal.
Context English Hungarian
Product_Virtual_MaintenanceT3__name Maintenance III Karbantart III
Product_Virtual_MechPower__name Mechanical power Mechanikai teljesítmény
Product_Virtual_PollutedAir__name Air pollution Légszennyezés
Product_Virtual_PollutedWater__name Water pollution Vízszennyezés
Product_Virtual_Upoints__name Unity Egység
Product_WastePressed__name Waste pressed Hulladék sajtolt
Product_WasteWater__name Waste water Szennyvíz
Product_Waste__name Waste Hulladék
Product_Water__name Water Víz
Product_Wheat__name Wheat Búza
Product_Woodchips__name Woodchips Faforgács
Product_Wood__name Wood Fa
Product_Yellowcake__name Yellowcake Urán-oxid por
Provides Provides Biztosítja
ProvideSurplusPower__Toggle Allow powering surplus consumers Engedély a többletfogyasztók táplálására
ProvideSurplusPower__Tooltip When enabled, power generated here can also be used by consumers that are set to consume surplus power only. Surplus mode is useful for generators for which any unused power goes to waste (e.g. solar panels) and can be instead provided to surplus consumers. Surplus generators always have a priority over non-surplus ones to generate power. Ha engedélyezve van, az itt termelt energiát olyan fogyasztók is felhasználhatják, amelyek úgy vannak beállítva, hogy csak a felesleges energiát használják fel. A többlet üzemmód olyan termelők esetében hasznos, amelyeknél a fel nem használt energia kárba vész (pl. napelemek), és ehelyett a többletfogyasztóknak biztosítható. A többletgenerátorok mindig elsőbbséget élveznek a nem többletgenerátorokkal szemben az energiatermelésben.
QualityPreset__HighQuality High quality Magas minőség
QualityPreset__LowQuality High performance Nagy teljesítmény
QualityPreset__MediumQuality Balanced Kiegyensúlyozott
QualityPreset__UltraQuality Ultra high quality Ultra magas minőség
QuantityPerMonth {0} / month {0} / hó
QuartzMine__name Quartz mine Kvarcbánya
QuickBuild__Action Quick deliver Gyors szállítás
QuickBuild__Tooltip Speeds up the current construction by instantly delivering missing materials without having to wait for trucks to deliver them. The materials to deliver have to be available in storage or shipyard. Felgyorsítja a jelenlegi építkezést a hiányzó anyagok azonnali szállításával, anélkül, hogy várni kellene a teherautókra. A szállítandó anyagoknak rendelkezésre kell állniuk egy raktárban vagy a hajógyárban.
QuickRemove__Action Quick remove Gyors eltávolítás
QuickRemove__Tooltip Speeds up the current deconstruction by instantly removing all the materials. The removed materials will be transferred to storage or shipyard. Felgyorsítja a jelenlegi lebontást az összes anyag azonnali eltávolításával. Az eltávolított anyagokat raktárba vagy a kikötőbe szállítják.
QuitGame Quit Kilépés
QuitGame__ConfirmationQuestion Are you sure you want to quit? Unsaved progress will get lost. Biztos, hogy ki akarsz lépni? A nem mentett haladás elveszik.
RadarRange Radar range Radar hatótávolsága
RadiationLevel__Tooltip Radiation level. The higher the number the more radiation is released into the area (unless the fuel is safely stored). Sugárzási szint. Minél magasabb a szám, annál több sugárzás jut a területre (kivéve, ha az üzemanyagot biztonságosan tárolják).

Loading…

User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar None

Source string changed

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar None

Source string changed

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Variants

There are 2 variants of this string.

View

Glossary

English Hungarian
over felett Glossary

String information

Context
ProvideSurplusPower__Tooltip
Source string comment
option for electricity consumption for machines and buildings option for electricity consumption for machines and buildings
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
hu.po, string 1564