Translation

ResearchVehicleCapIncrease6__name
English title of a research node in the research tree
Context English Hungarian
ResearchVacuumDesalination__desc Enables to utilize depleted steam for desalination. Lehetővé teszi az elhasznált gőz felhasználását a sótalanításhoz.
ResearchVacuumDesalination__name Vacuum desalination Vákuumos sótalanítás
ResearchVegetables__desc Enables to grow & harvest vegetables in farms. Lehetővé teszi zöldségtermesztést és betakarítást a gazdaságokban.
ResearchVegetables__name Vegetables farming Zöldségtermesztés
ResearchVehicleAndMining__desc Excavator & mining tower to enable mining raw materials. And more trucks to reinforce our logistics. Markoló és bányásztorony a nyersanyagok bányászatához. És még több teherautó a logisztikánk megerősítése érdekében.
ResearchVehicleAndMining__name Vehicles & mining Gépjárművek és bányászat
ResearchVehicleAssembly2__desc Large vehicles to scale your mining and logistics operations. Their production requires glass which has to be acquired via quick trade from other world settlements until you research how to produce it yourself. Nagy járművek a bányászati és logisztikai műveletek fokozására. Gyártásukhoz üvegre van szükség, amelyet gyors kereskedelem útján kell beszerezned a világ más településeitől, amíg fel nem kutatod, hogyan tudod magad előállítani.
ResearchVehicleAssembly2__name Large vehicles Nagy járművek
ResearchVehicleAssembly3__name Mega vehicles Mega járművek
ResearchVehicleCapIncrease__desc Increases vehicle limit by {0}. Növeli a járműkorlátot {0}-kal.
ResearchVehicleCapIncrease__name Vehicles management Gépjárművek menedzselése
ResearchVehicleCapIncrease2__name Vehicles management II Gépjárművek menedzselése II
ResearchVehicleCapIncrease3__name Vehicles management III Gépjárművek menedzselése III
ResearchVehicleCapIncrease4__name Vehicles management IV Gépjárművek menedzselése IV
ResearchVehicleCapIncrease5__name Vehicles management V Járműkezelés V
ResearchVehicleCapIncrease6__name Vehicles management VI Gépjárművek menedzselése VI
ResearchVehicleRamps__name Ramp for vehicles Rámpa járművek számára
ResearchWaterRecovery__name Water recovery Vízvisszanyerés
ResearchWaterTreatment__name Wastewater treatment Szennyvíztisztító
ResearchWaterTreatment2__desc A more efficient wastewater treatment process. Hatékonyabb szennyvízkezelési eljárás. A hulladék egy része üzemanyagként és műtrágyaként is felhasználható.
ResearchWaterTreatment2__name Wastewater treatment II Szennyvíztisztítás II
ResearchWheatCrop__name Wheat farming & processing Búzatermesztés és -feldolgozás
ReserveStatus Reserve status Tartalék státusz
Resolution Resolution Felbontás
ResourceIsLow__name {0} resource is getting low A(z) {0} erőforrás kezd kifogyni
RestartRequiredSuffix {0} (restart required) {0} (újraindítás szükséges)
RestoreDefaults Restore defaults Alapbeállítások vissza
RetainingWallCorner__name Retaining wall (corner) Támfal (sarok)
RetainingWallCross__name Retaining wall (cross) Támfal (+)
RetainingWallsTitle Retaining walls Tartó falak
RetainingWallStraight1__desc Prevents terrain from collapsing. Walls can be placed below the surface to prevent terrain collapse during mining, or above terrain to aid with dumping operations. The placement elevation is adjustable. Walls will collapse if they hold more than {0} units of height or if they are overfilled. Megakadályozza a terep összeomlását. A falak a felszín alá helyezhetők, hogy megakadályozzák a terep összeomlását a bányászat során, vagy a terep fölé, hogy segítsék a lerakási műveleteket. Az elhelyezési magasság állítható. A falak összeomlanak, ha több mint {0} egységnyi magasságot tartanak, vagy ha túl vannak töltve.
Context English Hungarian
ResearchUnlocked__NewProducts New products: Új termékek:
ResearchUraniumEnrichment__name Uranium enrichment Urándúsítás
ResearchVacuumDesalination__desc Enables to utilize depleted steam for desalination. Lehetővé teszi az elhasznált gőz felhasználását a sótalanításhoz.
ResearchVacuumDesalination__name Vacuum desalination Vákuumos sótalanítás
ResearchVegetables__desc Enables to grow & harvest vegetables in farms. Lehetővé teszi zöldségtermesztést és betakarítást a gazdaságokban.
ResearchVegetables__name Vegetables farming Zöldségtermesztés
ResearchVehicleAndMining__desc Excavator & mining tower to enable mining raw materials. And more trucks to reinforce our logistics. Markoló és bányásztorony a nyersanyagok bányászatához. És még több teherautó a logisztikánk megerősítése érdekében.
ResearchVehicleAndMining__name Vehicles & mining Gépjárművek és bányászat
ResearchVehicleAssembly2__desc Large vehicles to scale your mining and logistics operations. Their production requires glass which has to be acquired via quick trade from other world settlements until you research how to produce it yourself. Nagy járművek a bányászati és logisztikai műveletek fokozására. Gyártásukhoz üvegre van szükség, amelyet gyors kereskedelem útján kell beszerezned a világ más településeitől, amíg fel nem kutatod, hogyan tudod magad előállítani.
ResearchVehicleAssembly2__name Large vehicles Nagy járművek
ResearchVehicleAssembly3__name Mega vehicles Mega járművek
ResearchVehicleCapIncrease2__name Vehicles management II Gépjárművek menedzselése II
ResearchVehicleCapIncrease3__name Vehicles management III Gépjárművek menedzselése III
ResearchVehicleCapIncrease4__name Vehicles management IV Gépjárművek menedzselése IV
ResearchVehicleCapIncrease5__name Vehicles management V Járműkezelés V
ResearchVehicleCapIncrease6__name Vehicles management VI Gépjárművek menedzselése VI
ResearchVehicleCapIncrease__desc Increases vehicle limit by {0}. Növeli a járműkorlátot {0}-kal.
ResearchVehicleCapIncrease__name Vehicles management Gépjárművek menedzselése
ResearchVehicleRamps__name Ramp for vehicles Rámpa járművek számára
ResearchWaterRecovery__name Water recovery Vízvisszanyerés
ResearchWaterTreatment2__desc A more efficient wastewater treatment process. Hatékonyabb szennyvízkezelési eljárás. A hulladék egy része üzemanyagként és műtrágyaként is felhasználható.
ResearchWaterTreatment2__name Wastewater treatment II Szennyvíztisztítás II
ResearchWaterTreatment__name Wastewater treatment Szennyvíztisztító
ResearchWheatCrop__name Wheat farming & processing Búzatermesztés és -feldolgozás
ReserveStatus Reserve status Tartalék státusz
Resolution Resolution Felbontás
ResourceIsLow__name {0} resource is getting low A(z) {0} erőforrás kezd kifogyni
RestartRequiredSuffix {0} (restart required) {0} (újraindítás szükséges)
RestoreDefaults Restore defaults Alapbeállítások vissza
RetainingWallCorner__name Retaining wall (corner) Támfal (sarok)

Loading…

User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
ResearchVehicleCapIncrease6__name
Source string comment
title of a research node in the research tree
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
hu.po, string 1860