Translation

TradeStatus__CantAfford
English player can't afford the current trade as it requires more products than they have player can't afford the current trade as it requires more products than they have
Context English Hungarian
TrAdditionError__PathNotFound Transport to selected position was not found. A kiválasztott helyre szállítás nem található.
TrAdditionError__SelfColliding Self-collision Önütközés
TrAdditionError__TerrainCollision Collision with terrain Ütközés a tereppel
TrAdditionError__TooCloseToOtherMiniZipper Too close to other {0} Túl közel van hozzá {0}
TrAdditionError__TypesNoMatch Incompatible type Nem kompatibilis típus
Trade__Action Trade Kereskedelem
Trade__SoldOut Sold out Elfogyott
TradeDock__desc Allows trading of various goods with villages on the world map. All the products you trade are delivered into a trading dock. Also, trading can be a lifesaver if you run into a shortage of critical products, so it is advised to always have a trading dock available. Lehetővé teszi a különféle áruk kereskedelmét a világtérképen szereplő településekkel. Az összes eladható terméket egy kereskedelmi dokkba szállítják. A kereskedelem életmentő lehet, ha kritikus termékekből hiány keletkezik, ezért javasolt hogy mindig legyen elérhető kereskedelmi dokk.
TradeDock__name Trading dock Kereskedelmi dokk
TradeDockCargo__Tooltip All the products acquired from trading get delivered here. A kereskedelemből beszerzett összes terméket ide szállítják.
TradeOfferDelivered Products were delivered to your trading dock! A termékeket hajógyárunkba szállítottuk!
TradeOfferDelivered__Animal Animals were delivered to your farm! Az állatokat a farmodra szállították!
TradeOfferDelivered__CargoShip You new cargo ship is ready to use! Az új teherhajód használatra kész!
TradeOffers Quick trade offers Kereskedelmi ajánlatok
TradeOffers__Tooltip Trade offers require a Trading dock. These trades are performed instantly - products to export are removed from your storage and imported ones will appear in your Trading dock. Product on the left side is the one you are exporting (selling) and the one on the right side is being imported. These trades get expensive with higher volumes and are typically less profitable when compared to contracts. A kereskedelmi ajánlatokhoz kereskedelmi dokkra van szükség. Ezek a kereskedések azonnal végrehajtásra kerülnek - a kivitelre szánt termékek eltávolításra kerülnek a raktárból, a behozni kívántak pedig megjelennek a Kereskedelmi dokkolóban. A bal oldali termék az, ami kivitelre megy (eladsz), a jobb oldali pedig az, amit behozol. Ezek a kereskedések nagyobb mennyiségek esetén drágulnak, és jellemzően kevésbé jövedelmezőek a szerződésekhez képest.
TradeStatus__CantAfford You don't have enough products to trade with Nincs elég terméked a kereskedéshez
TradeStatus__Info Products will be delivered to your trading dock immediately A termékeket azonnal a kereskedelmi dokkba szállítják
TradeStatus__Info_Animal Animals will be transported to your farm immediately Az állatokat azonnal a farmodra szállítják
TradeStatus__Info_CargoShip The ship will be immediately available after the purchase A hajó a vásárlás után azonnal elérhető lesz
TradeStatus__NoSpaceInFarm Not enough space in animal farm or no animal farm built Nincs elég hely az állattartó telepen, vagy nem épült állatfarm
TradeStatus__NoTradeDock You need to build a trading dock first Először építs egy kereskedelmi dokkot
TradeStatus__NoUnity Not enough Unity Nincs elég Egységed
TradeStatus__SoldOut Sold out - come back later Elfogyott – gyere vissza később
TradeStatus__TradeDockNotOperational Trade dock is not in operational state or ship access is blocked A kereskedelmi dokk nincs működőképes állapotban, vagy a hajó hozzáférése blokkolva van
TradeTitle Trade Kereskedelem
TradeWithVillage Trade with a village Kereskedés egy faluval
TransportedProducts Transported products Szállított termékek
TransportHeightTooltip Height: {0} Magasság: {0}
TransportMode Transport build Szállítások építése
transportsCategory__name Transports Szállítások
TransportSnappingOff__Title Belts & pipes snapping is off Az futószalagok és a csövek illesztésének kikapcsolása
Context English Hungarian
TrAdditionError__NoPillars Cannot find valid pillars placement Nem található érvényes oszlopelhelyezés
TrAdditionError__NotFlat Cannot join if not flat Nem lehet csatlakozni, ha nem lapos
TrAdditionError__PathNotFound Transport to selected position was not found. A kiválasztott helyre szállítás nem található.
TrAdditionError__SelfColliding Self-collision Önütközés
TrAdditionError__TerrainCollision Collision with terrain Ütközés a tereppel
TrAdditionError__TooCloseToOtherMiniZipper Too close to other {0} Túl közel van hozzá {0}
TrAdditionError__TypesNoMatch Incompatible type Nem kompatibilis típus
TradeDockCargo__Tooltip All the products acquired from trading get delivered here. A kereskedelemből beszerzett összes terméket ide szállítják.
TradeDock__desc Allows trading of various goods with villages on the world map. All the products you trade are delivered into a trading dock. Also, trading can be a lifesaver if you run into a shortage of critical products, so it is advised to always have a trading dock available. Lehetővé teszi a különféle áruk kereskedelmét a világtérképen szereplő településekkel. Az összes eladható terméket egy kereskedelmi dokkba szállítják. A kereskedelem életmentő lehet, ha kritikus termékekből hiány keletkezik, ezért javasolt hogy mindig legyen elérhető kereskedelmi dokk.
TradeDock__name Trading dock Kereskedelmi dokk
TradeOfferDelivered Products were delivered to your trading dock! A termékeket hajógyárunkba szállítottuk!
TradeOfferDelivered__Animal Animals were delivered to your farm! Az állatokat a farmodra szállították!
TradeOfferDelivered__CargoShip You new cargo ship is ready to use! Az új teherhajód használatra kész!
TradeOffers Quick trade offers Kereskedelmi ajánlatok
TradeOffers__Tooltip Trade offers require a Trading dock. These trades are performed instantly - products to export are removed from your storage and imported ones will appear in your Trading dock. Product on the left side is the one you are exporting (selling) and the one on the right side is being imported. These trades get expensive with higher volumes and are typically less profitable when compared to contracts. A kereskedelmi ajánlatokhoz kereskedelmi dokkra van szükség. Ezek a kereskedések azonnal végrehajtásra kerülnek - a kivitelre szánt termékek eltávolításra kerülnek a raktárból, a behozni kívántak pedig megjelennek a Kereskedelmi dokkolóban. A bal oldali termék az, ami kivitelre megy (eladsz), a jobb oldali pedig az, amit behozol. Ezek a kereskedések nagyobb mennyiségek esetén drágulnak, és jellemzően kevésbé jövedelmezőek a szerződésekhez képest.
TradeStatus__CantAfford You don't have enough products to trade with Nincs elég terméked a kereskedéshez
TradeStatus__Info Products will be delivered to your trading dock immediately A termékeket azonnal a kereskedelmi dokkba szállítják
TradeStatus__Info_Animal Animals will be transported to your farm immediately Az állatokat azonnal a farmodra szállítják
TradeStatus__Info_CargoShip The ship will be immediately available after the purchase A hajó a vásárlás után azonnal elérhető lesz
TradeStatus__NoSpaceInFarm Not enough space in animal farm or no animal farm built Nincs elég hely az állattartó telepen, vagy nem épült állatfarm
TradeStatus__NoTradeDock You need to build a trading dock first Először építs egy kereskedelmi dokkot
TradeStatus__NoUnity Not enough Unity Nincs elég Egységed
TradeStatus__SoldOut Sold out - come back later Elfogyott – gyere vissza később
TradeStatus__TradeDockNotOperational Trade dock is not in operational state or ship access is blocked A kereskedelmi dokk nincs működőképes állapotban, vagy a hajó hozzáférése blokkolva van
TradeTitle Trade Kereskedelem
TradeWithVillage Trade with a village Kereskedés egy faluval
Trade__Action Trade Kereskedelem
Trade__SoldOut Sold out Elfogyott
TransportedProducts Transported products Szállított termékek
TransportHeightTooltip Height: {0} Magasság: {0}

Loading…

User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

a year ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

a year ago
User avatar Laci836

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

2 years ago
2 years ago
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Variants

There are 9 variants of this string.

View

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
TradeStatus__CantAfford
Source string comment
player can't afford the current trade as it requires more products than they have player can't afford the current trade as it requires more products than they have
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
hu.po, string 2530