Translation

TransportSnappingOff__Tooltip
English tooltip, be consistent with TransportTool__PortSnapTooltip tooltip, be consistent with TransportTool__PortSnapTooltip
Context English Hungarian
TradeStatus__Info Products will be delivered to your trading dock immediately A termékeket azonnal a kereskedelmi dokkba szállítják
TradeStatus__Info_Animal Animals will be transported to your farm immediately Az állatokat azonnal a farmodra szállítják
TradeStatus__Info_CargoShip The ship will be immediately available after the purchase A hajó a vásárlás után azonnal elérhető lesz
TradeStatus__NoSpaceInFarm Not enough space in animal farm or no animal farm built Nincs elég hely az állattartó telepen, vagy nem épült állatfarm
TradeStatus__NoTradeDock You need to build a trading dock first Először építs egy kereskedelmi dokkot
TradeStatus__NoUnity Not enough Unity Nincs elég Egységed
TradeStatus__SoldOut Sold out - come back later Elfogyott – gyere vissza később
TradeStatus__TradeDockNotOperational Trade dock is not in operational state or ship access is blocked A kereskedelmi dokk nincs működőképes állapotban, vagy a hajó hozzáférése blokkolva van
TradeTitle Trade Kereskedelem
TradeWithVillage Trade with a village Kereskedés egy faluval
TransportedProducts Transported products Szállított termékek
TransportHeightTooltip Height: {0} Magasság: {0}
TransportMode Transport build Szállítások építése
transportsCategory__name Transports Szállítások
TransportSnappingOff__Title Belts & pipes snapping is off Az futószalagok és a csövek illesztésének kikapcsolása
TransportSnappingOff__Tooltip You have disabled snapping of belts & pipes. This is useful when trying to stack them on top of each other. But it is not suitable for regular building. You can disable this by pressing the {0} key. Kikapcsoltad a futószalagok és csövek illesztését. Ez akkor hasznos, ha egymásra próbálod őket rétegezni. De nem alkalmas a normál építéshez. Ezt a {0} billentyű lenyomásával kapcsolhatod ki.
TransportsPillar__desc Pillar that supports transports. Szállításokat támasztó oszlop.
TransportsPillar__name Pillar Pillér
TransportTool__NoTurnTooltip Hold the shortcut key to enforce straight belt / pipe without any turns. Tartsd lenyomva a gyorsbillentyűt, hogy egyenesre kényszeríts a szalagot / csövet, kanyarodás nélkül.
TransportTool__PortBlockTooltip Press the shortcut key to toggle port avoidance. By default belts & pipes are planned to avoid blocking any existing ports. When this is enabled, ports will be ignored and belts & pipes can be placed anywhere near them. Nyomd meg a gyorsbillentyűt a portelkerülés bekapcsolásához. Alapértelmezés szerint a szalagok és csövek úgy vannak tervezve, hogy ne blokkolják a meglévő portokat. Ha ez be van kapcsolva, a portok figyelmen kívül maradnak, és a szalagok és csövek bárhol elhelyezhetők a közelükben.
TransportTool__PortSnapTooltip Press the shortcut key to toggle automatic snapping. It is useful to disable snapping when building belts / pipes on top of each other. Nyomd meg a gyorsbillentyűt az automatikus illesztés bekapcsolásához. Célszerű kikapcsolni az illesztést, amikor szalagokat/csöveket építesz egymásra.
TransportTool__TieBreakTooltip Hold the shortcut key to get an alternative option of placement in case there are multiple ones with the same cost. Tartsd lenyomva a gyorsbillentyűt, hogy egy alternatív elhelyezési lehetőséget kapj, ha több ilyen lehetőség is van azonos költséggel.
TransportTooLong__HowToResolve To make transport shorter, you can split it with connector or balancer. Hogy a szállítás rövidebb legyen, feloszthatod csatlakozóval vagy balanszerrel.
TransportTooLong__name {entity} is too long {entity} túl hosszú
TrCutError__ConstructionAlreadyStarted Construction already started Építés már elkezdődött
TreeHarvesterT1__desc A machine for harvesting trees. Make sure to assign service trucks to use it. It cannot pass under transports. Fakitermelő gép. Ügyelj arra, hogy a használatához kiszolgáló teherautókat rendelj ki. Nem tud átmenni a szállítások alatt.
TreeHarvesterT1__name Tree harvester Fa kitermelő
TreeHarvesterT2__desc There is nothing that can harvest trees faster than this machine. Make sure you assign plenty of service trucks to it to keep up with the amount of harvested wood. Semmi sem képes gyorsabban kitermelni a fákat, mint ez a gép. Győződj meg róla, hogy elég sok kiszolgáló teherautót rendeltél hozzá, hogy lépést tudjanak tartani a kitermelt fa mennyiségével.
TreeHarvesterT2__name Large tree harvester Fa kitermelő (nagy)
TreeHarvesting__part1 To designate trees for harvesting, select the <b>tree designation tool</b> ({0} key) (1) and drag your cursor over a forest (2). A kitermelésre szánt fák kijelöléséhez válaszd a <b>Favágási kijelölés</b> eszközt ({0} billentyű) (1), és húzd a kurzort egy erdő fölé (2).
TreeHarvesting__part2 {0} will automatically start harvesting any designated trees. Click on the {0} and assign it at least one <b>truck</b> so it can unload the harvested wood. {0} automatikusan elkezdi a kijelölt fák kitermelését. Kattints a {0}-re, és rendelj hozzá legalább egy <b>teherautót</b>, hogy le tudja rakodni a kitermelt fát.
Context English Hungarian
TradeStatus__Info_CargoShip The ship will be immediately available after the purchase A hajó a vásárlás után azonnal elérhető lesz
TradeStatus__NoSpaceInFarm Not enough space in animal farm or no animal farm built Nincs elég hely az állattartó telepen, vagy nem épült állatfarm
TradeStatus__NoTradeDock You need to build a trading dock first Először építs egy kereskedelmi dokkot
TradeStatus__NoUnity Not enough Unity Nincs elég Egységed
TradeStatus__SoldOut Sold out - come back later Elfogyott – gyere vissza később
TradeStatus__TradeDockNotOperational Trade dock is not in operational state or ship access is blocked A kereskedelmi dokk nincs működőképes állapotban, vagy a hajó hozzáférése blokkolva van
TradeTitle Trade Kereskedelem
TradeWithVillage Trade with a village Kereskedés egy faluval
Trade__Action Trade Kereskedelem
Trade__SoldOut Sold out Elfogyott
TransportedProducts Transported products Szállított termékek
TransportHeightTooltip Height: {0} Magasság: {0}
TransportMode Transport build Szállítások építése
transportsCategory__name Transports Szállítások
TransportSnappingOff__Title Belts & pipes snapping is off Az futószalagok és a csövek illesztésének kikapcsolása
TransportSnappingOff__Tooltip You have disabled snapping of belts & pipes. This is useful when trying to stack them on top of each other. But it is not suitable for regular building. You can disable this by pressing the {0} key. Kikapcsoltad a futószalagok és csövek illesztését. Ez akkor hasznos, ha egymásra próbálod őket rétegezni. De nem alkalmas a normál építéshez. Ezt a {0} billentyű lenyomásával kapcsolhatod ki.
TransportsPillar__desc Pillar that supports transports. Szállításokat támasztó oszlop.
TransportsPillar__name Pillar Pillér
TransportTooLong__HowToResolve To make transport shorter, you can split it with connector or balancer. Hogy a szállítás rövidebb legyen, feloszthatod csatlakozóval vagy balanszerrel.
TransportTooLong__name {entity} is too long {entity} túl hosszú
TransportTool__NoTurnTooltip Hold the shortcut key to enforce straight belt / pipe without any turns. Tartsd lenyomva a gyorsbillentyűt, hogy egyenesre kényszeríts a szalagot / csövet, kanyarodás nélkül.
TransportTool__PortBlockTooltip Press the shortcut key to toggle port avoidance. By default belts & pipes are planned to avoid blocking any existing ports. When this is enabled, ports will be ignored and belts & pipes can be placed anywhere near them. Nyomd meg a gyorsbillentyűt a portelkerülés bekapcsolásához. Alapértelmezés szerint a szalagok és csövek úgy vannak tervezve, hogy ne blokkolják a meglévő portokat. Ha ez be van kapcsolva, a portok figyelmen kívül maradnak, és a szalagok és csövek bárhol elhelyezhetők a közelükben.
TransportTool__PortSnapTooltip Press the shortcut key to toggle automatic snapping. It is useful to disable snapping when building belts / pipes on top of each other. Nyomd meg a gyorsbillentyűt az automatikus illesztés bekapcsolásához. Célszerű kikapcsolni az illesztést, amikor szalagokat/csöveket építesz egymásra.
TransportTool__TieBreakTooltip Hold the shortcut key to get an alternative option of placement in case there are multiple ones with the same cost. Tartsd lenyomva a gyorsbillentyűt, hogy egy alternatív elhelyezési lehetőséget kapj, ha több ilyen lehetőség is van azonos költséggel.
TrCutError__ConstructionAlreadyStarted Construction already started Építés már elkezdődött
TreeHarvesterT1__desc A machine for harvesting trees. Make sure to assign service trucks to use it. It cannot pass under transports. Fakitermelő gép. Ügyelj arra, hogy a használatához kiszolgáló teherautókat rendelj ki. Nem tud átmenni a szállítások alatt.
TreeHarvesterT1__name Tree harvester Fa kitermelő
TreeHarvesterT2__desc There is nothing that can harvest trees faster than this machine. Make sure you assign plenty of service trucks to it to keep up with the amount of harvested wood. Semmi sem képes gyorsabban kitermelni a fákat, mint ez a gép. Győződj meg róla, hogy elég sok kiszolgáló teherautót rendeltél hozzá, hogy lépést tudjanak tartani a kitermelt fa mennyiségével.
TreeHarvesterT2__name Large tree harvester Fa kitermelő (nagy)
TreeHarvesting__part1 To designate trees for harvesting, select the <b>tree designation tool</b> ({0} key) (1) and drag your cursor over a forest (2). A kitermelésre szánt fák kijelöléséhez válaszd a <b>Favágási kijelölés</b> eszközt ({0} billentyű) (1), és húzd a kurzort egy erdő fölé (2).

Loading…

User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

5 months ago
User avatar None

Source string changed

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Variants

There are 2 variants of this string.

View

Glossary

English Hungarian
of nak,-nek Glossary

String information

Context
TransportSnappingOff__Tooltip
Source string comment
tooltip, be consistent with TransportTool__PortSnapTooltip tooltip, be consistent with TransportTool__PortSnapTooltip
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
hu.po, string 2240