Translation

AdditionError__OceanBlockedByTerrain
English could not place entity due blocked ocean access by terrain, {0} a positive integer could not place entity due blocked ocean access by terrain, {0} a positive integer

Plural formula: n != 1

Context English Hungarian
AccessibilitySetting__Flashes Disable flashes (e.g. lightning) Villanások letiltása (pl. villámok)
AccessibilitySetting__Title Accessibility Akadálymentesítés
ActiveDisplay_Setting Active display Aktív kijelző
AdditionError__CollisionWith Collision with {0} ütközés - {0}
AdditionError__DesignationOverlap Overlapping with terrain designation Átfedés a terep megjelöléssel
AdditionError__HasDeposit Cannot be placed on top of existing deposit ({0}) Nem helyezhető a meglévő kitermelési helyre ({0})
AdditionError__InvalidHeight Invalid placement height, must be placed within heights {0} and {1} (inclusive). Érvénytelen elhelyezési magasság, {0} és {1} magasságon belül kell elhelyezni (beleértve).
AdditionError__NeedsOcean Some part needs to be in the ocean Egy részének az óceánban kell lennie
AdditionError__NoDeposit There is no deposit of {0} {0} nem található
AdditionError__NotFarmable Some ground is not farmable A felszín nem művelhető
AdditionError__NotFertile Some ground is not fertile Talaj néhol nem termékeny
AdditionError__NotInSlot Must be placed in a highlighted slot Csak a kiemelt területre helyezhető
AdditionError__NotStable Some ground is not stable Talaj néhol instabil
AdditionError__OceanBlocked Ocean access blocked Blokkolt tengeri kijárat
AdditionError__OceanBlockedBy Ocean access blocked by '{0}' or terrain. Az óceánhoz való hozzáférést '{0}' vagy terep akadályozza.
AdditionError__OceanBlockedByTerrain Ocean access blocked by terrain at {0} location, you might need to repeat the recovery action. Óceánhoz hozzáférés blokkolva {0} helyen a terep miatt, lehet, hogy meg kell ismételned a helyreállítási műveletet.
AdditionError__OceanNotAllowed Cannot place in the ocean Az óceánba nem helyezhető
AdditionError__OutsideOfMap Outside of buildable area Kívül esik az építési területen
AdditionError__SomethingInWay Something is in the way Valami útban van
AdditionError__TerrainTooHigh Terrain too high A terep túl magas
AdditionError__TerrainTooLow Terrain too low A terep túl alacsony
AdditionError__ThinDeposit Requires ground deposit with thickness at least: {0}, current thickness: {1} Legalább {0} vastagságú talajlerakódást igényel, jelenlegi vastagság: {1}
AdditionError__TooCloseToOtherTree Too close to another tree Túl közel van egy másik fához
AdditionError__Unique Building is unique and already exists Ebből az épületből legfeljebb egy építhető
AddNewShipPart Add new part Új hajórész hozzáadása
AdoptPops__Title Adopt population Városlakók befogadása
AdoptPops__Tooltip People in the settlement that are willing to join your island. This number replenishes naturally over time until the limit is reached. The capacity and replenish rate are affected by your reputation. Also some settlements might not have this option. A település azon lakói, akik hajlandóak csatlakozni a szigetedhez. Ez a szám idővel természetes módon növekszik, amíg a határértéket el nem éri. A kapacitást és a feltöltődési arányt a hírneved befolyásolja. Egyes településeken nem biztos, hogy van ilyen lehetőség.
AdoptPopsAction Adopt {0} pop {0} lakos befogadása
AirSeparator__desc Performs a cryogenic distillation process at temperatures reaching -200 °C to separate atmospheric air into its primary components - oxygen and nitrogen. Frakcionált desztillációval -200°C-on elemi összetevőire (pl. oxigén, nitrogén) bontja a légköri levegőt
AirSeparator__name Air separator Levegő szétválasztó
AlphaStaticIslandMap__desc Map from the Alpha version. A balanced map that is great for new or casual players. You start on the lowest platform and get all the starting resources you need. The initial area has plenty of space to place all your cargo docks. Later on, it is worth building ramps to the other two platforms to further scale your factory and mining operations. Térkép az alfa verzióból. Egy kiegyensúlyozott térkép, amely nagyszerű az új vagy alkalmi játékosok számára. A legalacsonyabb szinten kezdesz, és megkapod az összes szükséges kezdő nyersanyagot. A kezdeti területen rengeteg hely van az összes teherdokkoló elhelyezésére. Később érdemes rámpákat építeni a másik két platformra, hogy tovább méretezd a gyáradat és a bányászati tevékenységedet.
Context English Hungarian
AccessibilitySetting__Flashes Disable flashes (e.g. lightning) Villanások letiltása (pl. villámok)
AccessibilitySetting__Title Accessibility Akadálymentesítés
ActiveDisplay_Setting Active display Aktív kijelző
AdditionError__CollisionWith Collision with {0} ütközés - {0}
AdditionError__DesignationOverlap Overlapping with terrain designation Átfedés a terep megjelöléssel
AdditionError__HasDeposit Cannot be placed on top of existing deposit ({0}) Nem helyezhető a meglévő kitermelési helyre ({0})
AdditionError__InvalidHeight Invalid placement height, must be placed within heights {0} and {1} (inclusive). Érvénytelen elhelyezési magasság, {0} és {1} magasságon belül kell elhelyezni (beleértve).
AdditionError__NeedsOcean Some part needs to be in the ocean Egy részének az óceánban kell lennie
AdditionError__NoDeposit There is no deposit of {0} {0} nem található
AdditionError__NotFarmable Some ground is not farmable A felszín nem művelhető
AdditionError__NotFertile Some ground is not fertile Talaj néhol nem termékeny
AdditionError__NotInSlot Must be placed in a highlighted slot Csak a kiemelt területre helyezhető
AdditionError__NotStable Some ground is not stable Talaj néhol instabil
AdditionError__OceanBlocked Ocean access blocked Blokkolt tengeri kijárat
AdditionError__OceanBlockedBy Ocean access blocked by '{0}' or terrain. Az óceánhoz való hozzáférést '{0}' vagy terep akadályozza.
AdditionError__OceanBlockedByTerrain Ocean access blocked by terrain at {0} location, you might need to repeat the recovery action. Óceánhoz hozzáférés blokkolva {0} helyen a terep miatt, lehet, hogy meg kell ismételned a helyreállítási műveletet.
AdditionError__OceanNotAllowed Cannot place in the ocean Az óceánba nem helyezhető
AdditionError__OutsideOfMap Outside of buildable area Kívül esik az építési területen
AdditionError__SomethingInWay Something is in the way Valami útban van
AdditionError__TerrainTooHigh Terrain too high A terep túl magas
AdditionError__TerrainTooLow Terrain too low A terep túl alacsony
AdditionError__ThinDeposit Requires ground deposit with thickness at least: {0}, current thickness: {1} Legalább {0} vastagságú talajlerakódást igényel, jelenlegi vastagság: {1}
AdditionError__TooCloseToOtherTree Too close to another tree Túl közel van egy másik fához
AdditionError__Unique Building is unique and already exists Ebből az épületből legfeljebb egy építhető
AddNewShipPart Add new part Új hajórész hozzáadása
AdoptPopsAction Adopt {0} pop {0} lakos befogadása
AdoptPops__Title Adopt population Városlakók befogadása
AdoptPops__Tooltip People in the settlement that are willing to join your island. This number replenishes naturally over time until the limit is reached. The capacity and replenish rate are affected by your reputation. Also some settlements might not have this option. A település azon lakói, akik hajlandóak csatlakozni a szigetedhez. Ez a szám idővel természetes módon növekszik, amíg a határértéket el nem éri. A kapacitást és a feltöltődési arányt a hírneved befolyásolja. Egyes településeken nem biztos, hogy van ilyen lehetőség.
AirSeparator__desc Performs a cryogenic distillation process at temperatures reaching -200 °C to separate atmospheric air into its primary components - oxygen and nitrogen. Frakcionált desztillációval -200°C-on elemi összetevőire (pl. oxigén, nitrogén) bontja a légköri levegőt
AirSeparator__name Air separator Levegő szétválasztó
Context English Hungarian
AdditionError__CollisionWith Collision with {0} ütközés - {0}
AdditionError__DesignationOverlap Overlapping with terrain designation Átfedés a terep megjelöléssel
AdditionError__HasDeposit Cannot be placed on top of existing deposit ({0}) Nem helyezhető a meglévő kitermelési helyre ({0})
AdditionError__InvalidHeight Invalid placement height, must be placed within heights {0} and {1} (inclusive). Érvénytelen elhelyezési magasság, {0} és {1} magasságon belül kell elhelyezni (beleértve).
AdditionError__NeedsOcean Some part needs to be in the ocean Egy részének az óceánban kell lennie
AdditionError__NoDeposit There is no deposit of {0} {0} nem található
AdditionError__NotFarmable Some ground is not farmable A felszín nem művelhető
AdditionError__NotFertile Some ground is not fertile Talaj néhol nem termékeny
AdditionError__NotInSlot Must be placed in a highlighted slot Csak a kiemelt területre helyezhető
AdditionError__NotStable Some ground is not stable Talaj néhol instabil
AdditionError__OceanBlocked Ocean access blocked Blokkolt tengeri kijárat
AdditionError__OceanBlockedBy Ocean access blocked by '{0}' or terrain. Az óceánhoz való hozzáférést '{0}' vagy terep akadályozza.
AdditionError__OceanBlockedByTerrain Ocean access blocked by terrain at {0} location, you might need to repeat the recovery action. Óceánhoz hozzáférés blokkolva {0} helyen a terep miatt, lehet, hogy meg kell ismételned a helyreállítási műveletet.
AdditionError__OceanNotAllowed Cannot place in the ocean Az óceánba nem helyezhető
AdditionError__OutsideOfMap Outside of buildable area Kívül esik az építési területen
AdditionError__SomethingInWay Something is in the way Valami útban van
AdditionError__TerrainTooHigh Terrain too high A terep túl magas
AdditionError__TerrainTooLow Terrain too low A terep túl alacsony
AdditionError__ThinDeposit Requires ground deposit with thickness at least: {0}, current thickness: {1} Legalább {0} vastagságú talajlerakódást igényel, jelenlegi vastagság: {1}
AdditionError__TooCloseToOtherTree Too close to another tree Túl közel van egy másik fához
AdditionError__Unique Building is unique and already exists Ebből az épületből legfeljebb egy építhető

Loading…

User avatar trnslt

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar None

Source string changed

Captain of Industry / GameHungarian

6 months ago
User avatar mRobi

Suggestion accepted

Captain of Industry / GameHungarian

11 months ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Same plurals

Some plural forms are translated in the same way

Reset

Variants

There are 21 variants of this string.

View

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
AdditionError__OceanBlockedByTerrain
Source string comment
could not place entity due blocked ocean access by terrain, {0} a positive integer could not place entity due blocked ocean access by terrain, {0} a positive integer
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
hu.po, string 17