Translation

AlphaStaticIslandMap__name
English Map name Map name
Context English Hungarian
AdditionError__OceanNotAllowed Cannot place in the ocean Az óceánba nem helyezhető
AdditionError__OutsideOfMap Outside of buildable area Kívül esik az építési területen
AdditionError__SomethingInWay Something is in the way Valami útban van
AdditionError__TerrainTooHigh Terrain too high A terep túl magas
AdditionError__TerrainTooLow Terrain too low A terep túl alacsony
AdditionError__ThinDeposit Requires ground deposit with thickness at least: {0}, current thickness: {1} Legalább {0} vastagságú talajlerakódást igényel, jelenlegi vastagság: {1}
AdditionError__TooCloseToOtherTree Too close to another tree Túl közel van egy másik fához
AdditionError__Unique Building is unique and already exists Ebből az épületből legfeljebb egy építhető
AddNewShipPart Add new part Új hajórész hozzáadása
AdoptPops__Title Adopt population Városlakók befogadása
AdoptPops__Tooltip People in the settlement that are willing to join your island. This number replenishes naturally over time until the limit is reached. The capacity and replenish rate are affected by your reputation. Also some settlements might not have this option. A település azon lakói, akik hajlandóak csatlakozni a szigetedhez. Ez a szám idővel természetes módon növekszik, amíg a határértéket el nem éri. A kapacitást és a feltöltődési arányt a hírneved befolyásolja. Egyes településeken nem biztos, hogy van ilyen lehetőség.
AdoptPopsAction Adopt {0} pop {0} lakos befogadása
AirSeparator__desc Performs a cryogenic distillation process at temperatures reaching -200 °C to separate atmospheric air into its primary components - oxygen and nitrogen. Frakcionált desztillációval -200°C-on elemi összetevőire (pl. oxigén, nitrogén) bontja a légköri levegőt
AirSeparator__name Air separator Levegő szétválasztó
AlphaStaticIslandMap__desc Map from the Alpha version. A balanced map that is great for new or casual players. You start on the lowest platform and get all the starting resources you need. The initial area has plenty of space to place all your cargo docks. Later on, it is worth building ramps to the other two platforms to further scale your factory and mining operations. Térkép az alfa verzióból. Egy kiegyensúlyozott térkép, amely nagyszerű az új vagy alkalmi játékosok számára. A legalacsonyabb szinten kezdesz, és megkapod az összes szükséges kezdő nyersanyagot. A kezdeti területen rengeteg hely van az összes teherdokkoló elhelyezésére. Később érdemes rámpákat építeni a másik két platformra, hogy tovább méretezd a gyáradat és a bányászati tevékenységedet.
AlphaStaticIslandMap__name New Haven Új otthon
AmountOfPops {0} pop {0} lakos
AmountOfWorkers {0} worker {0} munkás
AnaerobicDigester__desc Performs a process in which microorganisms break down biodegradable material in the absence of oxygen to produce fuels and fertilizer. Szerves anyagok levegő hiányában történő bakteriális lebontása, amiből üzemanyag és műtrágya készül.
AnaerobicDigester__name Anaerobic digester Anaerob emésztő
AnimalFarm_AddAnimals_Tooltip Reallocates animals from other farms into this farm Átcsoportosítja más gazdaságokból származó állatokat ebbe a farmba
AnimalFarm_PauseGrowth__Title Pause growth Növekedés szüneteltetése
AnimalFarm_PauseGrowth__Tooltip Stops natural increase in number of animals in this farm. Megállítja az állatok számának természetes növekedését ebben a gazdaságban.
AnimalFarm_RemoveAllAnimals Remove all Összes eltávolítása
AnimalFarm_RemoveAnimals_Tooltip Reallocates animals that are in this farm into other farms Átcsoportosítja az állatokat, erről a farmról más farmokra
AnimalFarm_Title Animals Állatok
AnimalFarm_TitleTooltip Animals housed in this farm. You can obtain new animals by trading with a world village. Once there are some animals they will start naturally increase in number. Animals need to be provided with food and water otherwise they can perish. A gazdaságban tartott állatok. Új állatokat szerezhetsz a világ falujával való kereskedéssel. Amint van néhány állat, azok száma természetes módon elkezd növekedni. Az állatokat el kell látni élelemmel és vízzel, különben elpusztulhatnak.
AnimalFarmMissingFood__name {entity}: Not enough food {entity}: Nincs elég élelmiszer
AnimalFarmMissingWater__name {entity}: Not enough water {entity}: Nincs elég víz
AnimalSlaughtering__Title Enable slaughtering Vágás engedélyezése
AnimalSlaughtering__Tooltip When enabled a red slider appears. If the total number of animals in this farm gets above the red slider, then the excess number will be slaughtered for products like meat. In case the slider is set to full capacity it will only slaughter the born excess that would not fit into the farm. If slaughtering is disabled, no meat gets produced. Ha engedélyezve van, egy piros csúszka jelenik meg. Ha a farmon lévő állatok száma meghaladja a piros csúszka értékét, akkor a többletet levágják, és hús termékeket készítenek belőlük. Abban az esetben, ha a csúszka teljes kapacitáson áll, akkor csak a megszületett felesleget fogja levágni, amely nem férne be a farmba. Ha a vágás ki van kapcsolva, akkor nem keletkezik hús.
Context English Hungarian
AdditionError__OceanNotAllowed Cannot place in the ocean Az óceánba nem helyezhető
AdditionError__OutsideOfMap Outside of buildable area Kívül esik az építési területen
AdditionError__SomethingInWay Something is in the way Valami útban van
AdditionError__TerrainTooHigh Terrain too high A terep túl magas
AdditionError__TerrainTooLow Terrain too low A terep túl alacsony
AdditionError__ThinDeposit Requires ground deposit with thickness at least: {0}, current thickness: {1} Legalább {0} vastagságú talajlerakódást igényel, jelenlegi vastagság: {1}
AdditionError__TooCloseToOtherTree Too close to another tree Túl közel van egy másik fához
AdditionError__Unique Building is unique and already exists Ebből az épületből legfeljebb egy építhető
AddNewShipPart Add new part Új hajórész hozzáadása
AdoptPopsAction Adopt {0} pop {0} lakos befogadása
AdoptPops__Title Adopt population Városlakók befogadása
AdoptPops__Tooltip People in the settlement that are willing to join your island. This number replenishes naturally over time until the limit is reached. The capacity and replenish rate are affected by your reputation. Also some settlements might not have this option. A település azon lakói, akik hajlandóak csatlakozni a szigetedhez. Ez a szám idővel természetes módon növekszik, amíg a határértéket el nem éri. A kapacitást és a feltöltődési arányt a hírneved befolyásolja. Egyes településeken nem biztos, hogy van ilyen lehetőség.
AirSeparator__desc Performs a cryogenic distillation process at temperatures reaching -200 °C to separate atmospheric air into its primary components - oxygen and nitrogen. Frakcionált desztillációval -200°C-on elemi összetevőire (pl. oxigén, nitrogén) bontja a légköri levegőt
AirSeparator__name Air separator Levegő szétválasztó
AlphaStaticIslandMap__desc Map from the Alpha version. A balanced map that is great for new or casual players. You start on the lowest platform and get all the starting resources you need. The initial area has plenty of space to place all your cargo docks. Later on, it is worth building ramps to the other two platforms to further scale your factory and mining operations. Térkép az alfa verzióból. Egy kiegyensúlyozott térkép, amely nagyszerű az új vagy alkalmi játékosok számára. A legalacsonyabb szinten kezdesz, és megkapod az összes szükséges kezdő nyersanyagot. A kezdeti területen rengeteg hely van az összes teherdokkoló elhelyezésére. Később érdemes rámpákat építeni a másik két platformra, hogy tovább méretezd a gyáradat és a bányászati tevékenységedet.
AlphaStaticIslandMap__name New Haven Új otthon
AmountOfPops {0} pop {0} lakos
AmountOfWorkers {0} worker {0} munkás
AnaerobicDigester__desc Performs a process in which microorganisms break down biodegradable material in the absence of oxygen to produce fuels and fertilizer. Szerves anyagok levegő hiányában történő bakteriális lebontása, amiből üzemanyag és műtrágya készül.
AnaerobicDigester__name Anaerobic digester Anaerob emésztő
AnimalFarmMissingFood__name {entity}: Not enough food {entity}: Nincs elég élelmiszer
AnimalFarmMissingWater__name {entity}: Not enough water {entity}: Nincs elég víz
AnimalFarm_AddAnimals_Tooltip Reallocates animals from other farms into this farm Átcsoportosítja más gazdaságokból származó állatokat ebbe a farmba
AnimalFarm_PauseGrowth__Title Pause growth Növekedés szüneteltetése
AnimalFarm_PauseGrowth__Tooltip Stops natural increase in number of animals in this farm. Megállítja az állatok számának természetes növekedését ebben a gazdaságban.
AnimalFarm_RemoveAllAnimals Remove all Összes eltávolítása
AnimalFarm_RemoveAnimals_Tooltip Reallocates animals that are in this farm into other farms Átcsoportosítja az állatokat, erről a farmról más farmokra
AnimalFarm_Title Animals Állatok
AnimalFarm_TitleTooltip Animals housed in this farm. You can obtain new animals by trading with a world village. Once there are some animals they will start naturally increase in number. Animals need to be provided with food and water otherwise they can perish. A gazdaságban tartott állatok. Új állatokat szerezhetsz a világ falujával való kereskedéssel. Amint van néhány állat, azok száma természetes módon elkezd növekedni. Az állatokat el kell látni élelemmel és vízzel, különben elpusztulhatnak.
AnimalSlaughtering__Title Enable slaughtering Vágás engedélyezése
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

3 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

3 months ago
a year ago
User avatar Laci836

Suggestion added

Captain of Industry / GameHungarian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Variants

There are 2 variants of this string.

View

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
AlphaStaticIslandMap__name
Source string comment
Map name Map name
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu.po, string 33