Context English Hungarian
AdditionError__OceanBlockedByTerrain Ocean access blocked by terrain at {0} location, you might need to repeat the recovery action. Óceánhoz hozzáférés blokkolva {0} helyen a terep miatt, lehet, hogy meg kell ismételned a helyreállítási műveletet.
AdoptPopsAction Adopt {0} pop {0} lakos befogadása
AirSeparator__desc Performs a cryogenic distillation process at temperatures reaching -200 °C to separate atmospheric air into its primary components - oxygen and nitrogen. Frakcionált desztillációval -200°C-on elemi összetevőire (pl. oxigén, nitrogén) bontja a légköri levegőt
AmountOfPops {0} pop {0} lakos
AmountOfWorkers {0} worker {0} munkás
Autosave__Interval_Minutes Every {0} minute Minden {0}. percben
Beacon__Status Expecting {0} refugee in less than: {0} menekült érkezése várható ennyi időn belül:
Blueprint__NumberOfBackups {0} backup file located in the same directory {0} biztonsági másolat fájl található ugyanabban a könyvtárban
Contracts__ShipSizeModules {0} module {0} modul
DeleteSave__ConfirmQuestion Are you sure you want to delete {0}? You won't be able to take this back. Biztosan törölni szeretnéd a {0} fájlt? Később nem vonhatod vissza!
DesignationError__Invalid Invalid position. Helytelen pozíció
FoodCategoriesSatisfied {0} category satisfied {0} kategória kielégítve
FoodFeedInfo feeds {0} person {0} embert táplál
GameOver__Title It's over! Vége! :(
Location_EnemyScore {0} ship with battle score: {0} hajó harci pontszámmal:
MatchesFound {0} match {0} egyezés
NuclearReactorRods__MinRequired Requires at least {0} unit of fuel to operate Szükséges legalább {0} egységnyi üzemanyag a működéshez
NumberOfMonths {0} month {0} hónap
NumberOfSettlements {0} settlement {0} település
NumberOfYears {0} year {0} év